E-Bülten Kaydı

2015 Yılı Raporu

Değerli İLEM Gönüldaşı,

İLEM’de yoğunluğun en yüksek seviyede gerçekleştiği, bereketli geçen  2015 yılını geride bıraktık. Faaliyetlerimizin gerçekleştiği beş alanda da hem nitelik hem de nicelik bakımından ciddi bir gelişme yaşandı.

Eğitim Programı, derneğin akademik etkinlikleri ve kurumsal imajı kadar özgün yapısı ve istikrarlı uygulaması sonuncunda giderek daha fazla ilgi çekiyor. Bu yıl bir önceki yıla kıyasla başvurularda gerçekleşen artış da yene bu talebin yoğunluğunu göstermektedir. Eğitim Programı, oturmuş içeriği ve istikrarlı yapısı sayesinde planlandığı gibi uygulanmış, beklenen neticeleri vermiştir.

İhtisas Çalışmalarında her iki dönemde de programlara olan talep ve katılım yoğunluğu programların genel olarak sorunsuz şekilde işleyişinde olumlu etkide bulunmaktadır. Bu yıl geçmiş yıllara kıyasla katılımcı ilgisinin ve devamının geliştiği görülmektedir. Programların ilk haftasından son haftasına kadar ilgilin devam etmesi ihtisas programının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir. İhtisas Çalışmaları kapsamında yer alan okuma grupları ve seminerlerin devam eden süreçte ürün odaklı çalışmalara dönüşüyor olması programın niteliğini geliştiren yönlerindendir. 2015 itibariyle açılan yeni çalışma grupları da İLEM İhtisas Çalışmalarının niteliğini ve yoğunluğunu her geçen gün artırmaktadır.

Araştırma ve Yayın Çalışmaları bünyesinde yürüyen çalışmalar, İLEM’in en çok önem verdiği çalışmalardan biri haline gelmiştir. İnsan ve Toplum dergisinin nitelikli bir biçimde periyodunu şaşırmadan yayımlanması ve başvuran yazı sayısındaki artış sevindiricidir. 2015 yılında İLEM bünyesine katılan Nazariyat Dergisi ise İslam düşünce geleneğine yaslanma iddiamızı temellendirecek bir gelişmedir. Kitap çalışmalarında her geçen yıl hem niceliksel hem de niteliksel olarak artış görülmektedir. Nobel İLEM Kitaplığı, İLEM’in kamuoyu nezdinde algısını pozitif yönde etkilemiştir.

2015 yılında yürütülen araştırma projelerinde önemli mesafeler katedilmiş, yeni projeler hayata geçirilmiştir. 2013 yılında başlayan Osmanlı Kitap Kültürüprojesi nihayete erdirilmiş ve ürünleri bir sempozyum ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. İslam Ahlak düşüncesinin ikinci aşaması tamamlanmış ve ürünleri kamuoyunda geniş bir ilgi görmüştür. Öte yandan 2014 yılında başlayan İslamcı Dergiler Projesi’nin 1960-80 arası dönemi kapsayan birinci aşaması tamamlanmış ve bir web sitesi oluşturulmuştur. Her iki proje de 2016'da devam etmektedir. Bu dönemde başlayan Taşköprülüzade Külliyatı Projesi ve İslam Düşünce Atlası Projesi ise tüm hızıyla devam etmektedir.

Lisansüstü Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ve Uluslararası İLEM Yaz Okulu programlarının oturmuş içerik yapısı ile istikrarlı halde devam ediyor oluşu tüm çevrelerce takdir toplamaktadır. Her iki program da her yıl birçok üniversitenin talip olduğu bir program halinde gelmiştir.

2016 yılı, 2015’ten gelen birikim ve ivmeyle yeni heyecanların yılı olmaya şimdiden aday görünmektedir. Yeni binamızın da hizmete açılması ve siz değerli gönüldaşlarımızın katkısıyla İLEM niteliğini geliştirerek gayesine erişme yolunda çalışmalarına devam edecektir.

Faaliyetlerimizin adaletin tesis edildiği bir dünyanın kurulmasına vesile olması temennisiyle…

Dr. Lütfi Sunar
İLEM Yönetim Kurulu Başkanı

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.