E-Bülten Kaydı

Odaklandığı Alanlar
  • Eleştirel Yönetim
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Örgüt Kuramı
  • Örgütsel Davranış
  • Stratejik Yönetim
  • Yönetim Düşüncesi
  • Yönetim Kültürü
  • Yönetim Psikolojisi

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.