E-Bülten Kaydı

Üyeler

Koordinatör: Yusuf Alpaydın

Koordinatör Yardımcısı: Lütfü Çakır

Üyeler: Akif Pamuk, Arife Gümüş, Betül Kanburoğlu, Cihad Demirli, Kurtuluş Öztürk, Mehmet Bahçekapılı, Osman Hatun, Selami Kardaş

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.