E-Bülten Kaydı

Odaklandığı Alanlar
  • Sosyal Politikalar
  • Sosyal Psikoloji
  • Sosyal Teori
  • Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm
  • Toplumsal Değişim

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.