E-Bülten Kaydı

1st IISS 2013: “Change in Muslim World in 21st Century”

Akademik alanda yaptığı çalışmalarla büyük ses getiren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2013 yılında eğitim çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdı. 24-30 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki program İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İLEM Uluslararası Yaz Okulunda 30’un üzerinde ülkeden genç akademisyenler bir araya geldi.

Sahip olduğu birikimi farklı coğrafyalarda çalışmalar yapmakta olan akademisyen, araştırmacı ve entelektüellerle paylaşmak ve bu coğrafyaların tecrübelerinden de  istifade etmek isteyen İLEM, Uluslararası Yaz Okulu ile farklı düşünce ve tecrübeleri ortak bir zemine taşıdı. Program, İLEM, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve T.C. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa icra edildi.

Ana teması “21. Yüzyılda İslam Dünyası‟nda Değişim” olan 2013 İLEM Uluslararası Yaz Okulu’nda bu başlık çerçevesinde İslam dünyasının karşılaştığı değişim sürecinin yansımaları irdelendi. Bu tema ekseninde gerçekleştirilen sunumlarla değişim olgusu ve bunun İslam dünyasında meydana getirdiği tesirin boyutlara ele alınarak son zamanlarda İslam ülkelerinde meydana gelen yapısal değişimlerin hangi yöne evirileceği tartışıldı.

Yaz Okulu programında yer alan ders, konferans ve atölyelerde sunulan tebliğler bildiriler kitabında bir araya getirilerek ilim dünyasının istifadesine sunuldu.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.