E-Bülten Kaydı

IV. TLÇK Bildiriler Kitabı I.Cilt

Sosyoloji, şehircilik ve mimari alanlarında sunulan toplam 18 bildirinin neşredildiği bu ciltte; Türkiye’de sosyoloji, din sosyolojisi disiplinlerinin yanısıra mimarlık düşüncesi ve tarihi disiplininden de tebliğler bulunmaktadır. İlgili tebliğlerde sosyoloji ve mimarlık alanlarındaki güncel tartışmaları bulabilmek de mümkündür.

IV. TLÇK Bildiriler Kitabı II.Cilt

Siyaset bilimi başta olmak üzere, uluslararası ilişkiler, iktisat ve sosyal politikalar alanlarında sunulmuş toplam 22 bildiriden müteşekkil bu ciltte, Türkiye’nin iç ve dış siyasal meselelerine ışık tutulması; İslâm iktisadı, uluslararası iktisat gibi konuların irdelenmesi ve toplu konut ve iş sağlığı gibi hususlarda akademik katkıların yapılması hedeflenmektedir.

IV. TLÇK Bildiriler Kitabı III.Cilt

Edebiyat ve tarih alanında sunulan 22 bildirinin yer aldığı bu ciltte; Türk İslâm edebiyatı, yeni edebiyat alanları ile birlikte tarih felsefesi ve metodolojisi, Osmanlı tarihi, İslâm tarihi alanlarından da seçilen metinler yer almaktadır.

IV. TLÇK Bildiriler Kitabı IV.Cilt

IV. TLÇK’nın sadece İlahiyat alanından müteşekkil bu bildirilerin 4. cildinde; tasavvuf, fıkıh, siyer, hadis, kelam, tefsir alanlarından toplam 25 bildiri bulunmaktadır. İlahiyat alanında akademik çalışmalarına devam eden katılımcılarımızın yoğun ilgileri doğrultusunda oluşturulan bu ciltte; Hz. Muhammed (s.a.v.) sonrası sahabe ilişkilerinden, İslâm ceza hukukuna kadar birçok mesele irdelenmiştir.

IV. TLÇK Bildiriler Kitabı V.Cilt

Felsefe, eğitim ve iletişim alanlarında sunumları gerçekleştirilen toplam 25 bildirinin oluşturduğu bu ciltte; çağdaş felsefeden, İslâm felsefesine, eğitim sistemleri değerlendirmelerinden, estetik ve iletişim teorileri alanındaki çeşitli çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar mevcuttur.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.