E-Bülten Kaydı

III. TLÇK Bildiriler Kitabı I.Cilt

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşan bu kitap, Sosyoloji, İlahiyat ve Eğitim bölümlerini bir araya getirmektedir. Disiplinler ötesi anlayışıyla hazırlanan ve böylece insana yönelik incelemeleri tek bir disiplin içine mahkum etmeyen bu kitap, sorunlarımıza daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.

III. TLÇK Bildiriler Kitabı II.Cilt

Tarihi ve Felsefeyi, ayrıştırılamaz iki disiplin olarak gösteren bu kitap, insanın sorunlarının soyut bir düşünmeden ibaret olmadığı, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumsal koşullar tarafından insanın düşünmesinin şekillendiğini göstermek amacıyla III. Türkiye Lisansüstü çalışmalar Kongresi’nde yapılan tebliğlerden oluşmuştur.

III. TLÇK Bildiriler Kitabı III.Cilt

Kitle iletişim araçlarının varlığıyla birlikte gelişme gösteren küreselleşme, tüm dünyayı etkilemiştir. Bu amaçla III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde yapılan İletişim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve İktisat oturumlarındaki tebliğlerden oluşmuştur. Böylece küresel bir siyaset, iktisat ve uluslararası ilişkiler kapsamında medyayı anlamak daha sahih bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

III. TLÇK Bildiriler Kitabı VI.Cilt

İnsan, salt yaşayan bir varlık olmaktan öte edebiyat ve sanat yapan bir varlıktır. İnsanın sanatını içinde yaşadığı şehir ve o şehrin yapılanması etkilemektedir. Bu amaçla III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Edebiyat, Şehircilik ve Mimari aynı kitapta buluşturularak daha geniş bir perspektiften düşünme imkanını açmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.