E-Bülten Kaydı

II. TLÇK Bildiriler Kitabı - 1

İlmi Etüdler Deneği’nin 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla Bursa’da düzenlenen kongrede toplam 146 tebliğ sunulmuştur. Üç gün boyunca 42 farklı oturumla gerçekleşen kongrede sosyoloji alanında sunulan 21 bildirilerden elinizdeki bu kitap oluşmaktadır.

Kitap, klasik ve modern sosyoloji konularını kapsamakla birlikte hem alanın kendisine hem de farklı alanlara önemli katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle kitabın genç araştırmacıların metinlerinden oluşuyor olması, gelecekte sosyoloji alanında tartışılacak, düşünülecek konuların neler olduğunu ortaya koymaktadır.

 

II. TLÇK Bildiriler Kitabı - 2

İlmi Etüdler Deneği’nin 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla Bursa’da düzenlenen kongrede toplam 146 tebliğ sunulmuştur. Üç gün boyunca 42 farklı oturumla gerçekleşen kongrede, siyaset bilimi ve uluslararası İlişkiler alanında sunulan 16 bildiriden elinizdeki bu kitap oluşmaktadır.

Birbirine yakın iki farklı disiplinin bir araya geldiği bu kitap, TLÇK’nın disiplinler arası bilgi dolaşımının sağlanması amacı çerçevesinde oluşturulmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çalışmalar yapan genç araştırmacıların bu kitap etrafında bir araya gelmesi akademik sınırları aşan bir niteliğe sahiptir.

 

II. TLÇK Bildiriler Kitabı - 3

İmi Etüdler Derneği’nin 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla Bursa’da düzenlenen kongrede toplam 146 tebliğ sunulmuştur. Üç gün boyunca 42 farklı oturumla gerçekleşen kongrede tarih, felsefe ve edebiyat alanında sunulan 21 bildiriden elinizdeki bu kitap oluşmaktadır.

Üç farklı disiplinin bir araya gelmesiyle oluşan bu kitap, felsefenin, tarihin ve edebiyatın birbirleriyle olan ilişkisini göstermeye yönelik bir çabadır. Alansal sınırların ortadan kalkmaya başladığı günümüzde bu kitap farklı alanlara açılma noktasında akademiye önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

II. TLÇK Bildiriler Kitabı - 4

İlmi Etüdler Deneği’nin 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla Bursa’da düzenlenen kongrede toplam 146 tebliğ sunulmuştur. Üç gün boyunca 42 farklı oturumla gerçekleşen kongrede İlahiyat, Eğitim, İletişim alanında sunulan 22 bildirilerden elinizdeki bu kitap oluşmaktadır.

Disiplinlerarasılık ve disiplinlerötesilik temasıyla yola çıkan TLÇK, ilahiyat, eğitim ve iletişim alanlarını bir araya getirmektedir. Böylece birbirinden farklı alanlarda çalışmalar yürüten araştırmacıların gelecekte akademi içindeki farklı disiplinlere açılmalarına ve disiplinlerin ötesinde bir düşünme gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için bu kitap oluşturulmuştur.

II. TLÇK Bildiriler Kitabı - 5

İlmi Etüdler Deneği’nin 6-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla Bursa’da düzenlenen kongrede toplam 146 tebliğ sunulmuştur. Üç gün boyunca 42 farklı oturumla gerçekleşen kongrede Mimarlık, Şehircilik, İktisat ve Hukuk alanında sunulan 19 bildirilerden elinizdeki bu kitap oluşmaktadır.

Mimarcılık, şehircilik, iktisat ve hukuk alanlarının birbirleriyle olan yakın ilişkisi amacıyla bu alanlar tek bir kitap altında birleştirilmiştir. Şehir hayatının düzenlenmesinde mimarinin, hukukun ve iktisadın birbirinden ayrılamayacağını bu kitapla göstermek amaçlanmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.