E-Bülten Kaydı

Ahlak ve Başkası Çalıştayı - II

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi ile klasik ahlâk düşüncesi alanında önemli çalışmalar yapan İLEM Felsefe Çalışma Grubu, Ahlâk ve Öteki konulu çalıştaylar dizisini başlattı. Dizinin ikinci çalıştayı Ayhan Çitil, Kasım Küçükalp ve Lütfi Sunar’ın tebliğleri çerçevesinde alandan uzmanların katılımıyla 7 Kasım 2015 tarihinde 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi CA08 Salonun'da gerçekleştirilecek.

Modern dönemde bilhassa on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Batı’da ortaya çıkan ve yirminci yüzyılda zirveye ulaşan değerler hiyerarşisindeki değişimler, klasik çağda üretilen ahlâk teorilerini zorunlu bir yüzleşmeyle karşı karşıya getirdi. Bu noktada bilhassa Kıta Avrupası felsefesinde gelişen ‘başka’ ve ‘öteki’ kavramları üzerinden yürütülen ahlâk tartışmalarının belirleyici bir etkisinin olduğu ise şüphesizdir. ‘Başka’nın ahlâk tecrübesinin kuruluşunda oynadığı role dair yapılan tartışmalar, bugün gerçekleştirilecek olan ahlâk tartışmalarında dikkate alınması gereken öneme sahiptir. Sözkonusu önemine binaen modern ahlâk düşüncesinde ‘öteki’ meselesinin ‘başkalık deneyimi’ üzerinden eleştirel bir yaklaşımla ele alınması amacıyla İLEM’de Ahlak ve Öteki konulu çalıştaylar dizisi başlatıldı. İlk çalıştay, 11 Nisan 2015 tarihinde İLEM’de Ömer Türker, Özkan Gözel ve Selami Varlık’ın sunumları ile gerçekleştirildi. Çalıştay dizisinin ikincisi ise Ahlak ve Başkası ismi altında Ayhan Çitil, Kasım Küçükalp ve Lütfi Sunar’ın sunumları ile 7 Kasım 2015 Cumartesi günü 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi CA08 Salonun'da gerçekleştirilecektir.

‘Bireyin ahlâkî bir özne olarak inşa olma veya inşa edilme süreci "başka"yla birlikte mi yoksa "başka"ya karşı mı gerçekleşiyor yoksa her ikisi birlikte ve eşzamanlı olarak mı yaşanıyor? Ahlâk kişisel olduğu kadar kişiler arası ilişkide de ortaya çıktığına göre başkasıyla bir arada olmanın yol açtığı çatışma veya uzlaşmanın ahlakî değerin belirlenmesine katkısı nedir? Başka ile farklı ilişki tarzları, farklı ahlâkî değerlere yol açar mı? Başkayla ilişkinin doğurduğu bir ahlâkta müeyyideden bahsedebilir miyiz?’ benzeri soru ve sorunların tartışılmasının hedeflendiği çalıştayda, ‘diğerine müdahale ve ‘diğeriyle birlikte anlama’ bağlamında ahlâkın nasıl mesele haline getirileceğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla sadece konuyla ilgili davetli isimlerin katılacağı ve katılımcıların aktif eleştiri ve katkılarının beklendiği çalıştaya iştirakinizden memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

Çalıştaya katılım önceden davetli katılımcılara mahsustur. 

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.