E-Bülten Kaydı

Türk Siyasetinde Refah Partisi Deneyimi
  • Konuşmacı : Ömer Baykal
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 19 Mayıs 2018 Cumartesi - 14:00
-   A   +

Türk Siyasetinde Refah Partisi Deneyimi: Gelenek, İdeoloji ve Politika adlı çalışmamız temel düzeyde 12 Eylül sonrası çok partili hayatın yeniden tesis edilmesi ile iktidar mücadelesine dahil olan ve 1998 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi'nin politik düşüncesini ve iktidar deneyimlerini ele almaktadır. Teorik olarak modern siyasete ait kavramlar ve çağdaş siyasal gelişmeye ait eleştirel yaklaşımlar ele alındıktan sonra, Milli Görüş Hareketinin bir temsilcisi olarak Refah Partisi'nin gelenek içerisindeki yeri sorgulanmış; kendisinden önce ve sonra var olan politik deneyimlere ne düzeyde aracılık ettiği gelenek içi bir tartışma üzerinden sınanmıştır. İkinci olarak Refah Partisi'nin ideolojik tahlili politik aktörler ve siyasal teoriye ait devlet, demokrasi, ekonomi, laiklik ve insan hakları kavramları üzerinden incelenmiştir. Modern Türk siyasetinde iktidar mücadelesi veren Refah Partisi'nin Türk modernleşmesine bakışı, İslamcılık söylemi ve din anlayışı ayrıca ele alınmıştır. Türk siyasetinin yaşadığı yapısal kriz ile geliştirilen Adil Düzen söylemi üzerinden üretilen meclis içi muhalefet ile yerel iktidar başarısının ne ölçüde merkezi iktidar başarısına katkı yaptığı değerlendirilmiştir. Refah Partisi'nin Doğru Yol Partisi ile yaptığı koalisyon ve iktidar süresince cari rejimin gösterdiği politik refleks 28 Şubat askeri müdahalesi üzerinden ele alınmıştır. Milli Görüş hareketi ve Refah Partisi, Türk siyasal hayatında cari olan iktidar bölünmelerinin ötesinde ortaya koydukları düşünce ve pratikler ile alternatif bir siyaset iddiasında olmuşlardır. Türk siyasal hayatı için Milli Görüş hareketinin alternatif bir politika ürettiği iddiası ele alınarak sorgulanmıştır. Böylece Refah Partisi'nin Milli Görüş hareketine ve modern Türk siyasetine olan katkısı çözümlenmeye çalışılmıştır.

  • Konuşmacı Hakkında - Ömer Baykal
    • Ömer Baykal

      1985 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2009 Yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimin Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Kamu Hukuku anabilim dalında “Hukukî ve Siyasî Boyutlarıyla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında başladığı doktora öğrenimini “Türk Siyasetinde Refah Partisi Deneyimi: Gelenek, İdeoloji ve Politika” adlı teziyle  2017 yılında tamamladı. Türk siyasal hayatı, Türk siyasi düşünce tarihi, siyasi partiler, kadın hareketi ve İslamcı hareket üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.