E-Bülten Kaydı

Osmanlı Şiir Estetiğinin Oluşumunda Kur’an’ın Etkisi
  • Konuşmacı : Berat Açıl
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 15 Mayıs 2018 Salı - 18:00
-   A   +

Her metin/anlatı kendinden önce oluşturulmuş başka metinlere ve anlatılara yaslanır ve onlardan beslenir. Güçlü bir edebiyat geleneği beslendiği kaynakların zenginliğiyle oluşurken o geleneği ya da edebiyatı anlamanın yolu söz konusu kaynakları da tanımaktan geçer. Kutsal metinler söz konusu olduğundaysa sıradan bir metinlerarası bağlantı ve etkileşimin de ötesinde çok daha belirleyici, kurucu bir etkiden söz edilebilir. Kur’an ve Edebiyat dizi seminerlerinin dördüncüsü olan bu sunumda Kur’an’ın Osmanlı şiiri üzerindeki etkileri estetik tartışmaları ile birlikte değerlendirilecektir. Özellikle Şuara suresinde şiir ve şairler ile ilgili ayetlerden yola çıkılarak Kur’an ve estetik ilişkisi üzerinde durulacaktır. Osmanlı şiiri için estetik bir ölçüt olan icaz kavramından hareketle kelam ve estetik ilişkisi de tartışılacaktır. Bu bağlamda, şiirin bir zaruret olduğu vurgulanacaktır.

  • Konuşmacı Hakkında - Berat Açıl
    • Berat Açıl

      Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan Berat Açıl, 2010 yılında doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. 2003-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009'dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yapmaktadır. Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarına katkıda bulundu. Osmanlı edebiyatının değişik alanlarında araştırmalar yapmış ve yapmakta olan Berat Açıl; nazım ve nesir, mesnevi, alegori, anlatıbilim, roman kuramı, Osmanlı okuma ve yazma kültürü gibi alanlara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Açıl'ın yazıları Varlık, Virgül, Kitap-lık, Parşömen, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Kritik, İnsan ve Toplum gibi dergilerde ve değişik derlemelerde çıkmıştır. Daha önce Kritik dergisinin yayın kurulu üyesi olan Açıl, İnsan ve Toplum Dergisi'nin yayın kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Berat Açıl, World History Association üyesidir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.