E-Bülten Kaydı

Trablusgarb Eyaleti’nde Merkezi İdarenin Tesisi ve Şeyh Guma İsyanı (1835-1858)
  • Konuşmacı : Cemal Atabaş
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 14 Nisan 2018 Cumartesi - 17:30
-   A   +

II. Mahmud ile başlayan eyaletlerde merkezileşme siyasetinin bir uzantısı olarak, 1835 yılında Trablusgarb’a merkezden yönetici gönderilmiş ve eyaleti yüzyıldan fazladır idare eden Karamanlı Âilesi tasfiye edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Trablus’ta kurulan merkezi idareyi iç bölgelere doğru genişletmeye çalışan valiler, yerel güç sahiplerinin çeşitli direnişleriyle karşılaşmıştır. Bunlar arasında en uzun soluklusu, Cebel-i Garbî’nin güçlü kabile lideri Şeyh Guma bin Halife’nin giriştiği isyan hareketi olmuştur. Şeyh Guma 1842’de tutuklanıp sürgüne gönderilmişse de, 1855’de kaçıp Trablusgarb’a dönmüştür. Osmanlı idarecilerinin onunla giriştiği zorlu mücadeleler neticesinde 1858’de öldürülmüştür. Bu tarihten sonra eyalette Osmanlı merkezi idaresine karşı ciddi bir yerel direniş görülmemiştir.

Bu sunumda Osmanlı Devleti’nin Trablusgarb Eyaleti’ne 1835 yılında gerçekleştirdiği müdahale ile eyalette kurmaya çalıştığı merkezi idare ve bunun karşısında ortaya çıkan tepki hareketlerinden birisi olarak Şeyh Guma bin Halife isyanı mercek altına alınacaktır.

  • Konuşmacı Hakkında - Cemal Atabaş
    • Cemal Atabaş

      2004 yılında girdiği Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Programı’ndan 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını “Sava Paşa'nın Girit Valiliği (1885-1887)” başlıklı tezi ile 2011 yılında tamamladı. 2011 yılında, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2017 yılında tamamladı. 2016-2017 arasında İngiltere’de bulunan Birmingham Üniversitesi’nde ve İngiliz Milli Arşivi’nde TÜBİTAK burslusu olarak araştırmalarda bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.