E-Bülten Kaydı

Ekber Dönemi: Devlet Yönetimi ve Çizilen Yönetici İmgesi
  • Konuşmacı : N. Zeynep Çavuşoğlu
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 17 Mart 2018 Cumartesi - 18:00
-   A   +

Araştırma, Babür İmparatoru Ekber Şah’ın (1542-1605) siyasi söylemi ve bu söylemin saltanatının son zamanlarında devlet adamı ve danışmanı Ebu’l-Fazl’a hazırlattığı Ekbername isimli eserde ne şekilde tezahür ettiğini konu almıştır. Ekbername, Ekber için çizilen soy ağacından başlayarak, kutsallık atıfları üzerinden kendine has bir üslup ile söylemini oluşturmuş, bir tarih kitabı olmasının yanısıra, kendi içinde padişahın hükümranlığı esnasında şekillenen yeni bir yöneticilik anlayışının da son şeklini aldığı yer olmuştur. Ekber’in tahta çıktığı andan itibaren, meşruiyet sağlama çabaları, güttüğü politikalardaki değişiklikler, dini söylemler, törenler ve semboller anlaşılmadan tüm bunların sonunda ortaya çıkmış Ekbername’nin anlaşılabilmesi de mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, bütün bu durumların özellikle dönemin diğer İslam devletleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması farklılık ve benzerlikleri görmek açısından önemlidir. Babürlü Devleti’nde diğer İslam devletlerinden farklı olarak gayrimüslim nüfus daha fazladır. Bu sebepten Ekber ve Ebu’l-Fazl siyasi söylemlerini geliştirirken birçok kültür ve inançtan faydalanmış, sembollerini toplumun her kesiminde kendisine yer bulacak şekilde seçmişlerdir. Bu sunum Ekber Şah’ın siyasi söylemini daha geniş bir bağlamda ele almaya çalışmaktadır. Ekber’in meşruiyet endişeleri, binyılcı beklentileri, sosyal uyumu sağlamaya yönelik politikalar bağlamında ürettiği söylemin varılan son noktada aldığı hal ve geçirdiği değişim ele alınmıştır.

  • Konuşmacı Hakkında - N. Zeynep Çavuşoğlu
    • N. Zeynep Çavuşoğlu

      1990 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarını Hindistan merkezinde 16. yüzyıl İslam devletleri zihniyet ve düşünce tarihi alanında yoğunlaştırmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.