E-Bülten Kaydı

Kur’an’ın İlhamıyla İslami Edebiyatın Gelişme Süreci
  • Konuşmacı : Mahmut Kaya
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 13 Mart 2018 Salı - 17:00
-   A   +

Kur’an’ın  inişiyle birlikte kadim Arap toplumunda gerçekleşen değişimlerden belki de en önemlisi dil ve edebiyat alanında olmuştur.  Toplum hayatında büyük önem taşıyan yiğitlik, mertlik, cömertlik, soy sopla övünme gibi kavram ve değerler İslamiyet’le birlikte bir dönüşüme tabi tutulmuş, bunların bir kısmı terk edilirken bir kısmı ise tevhit akidesi doğrultusunda yüksek ahlaki değerlerle yeniden inşa edilmiştir.  İslam, tüm kavram ve değerlere yeni anlamlar yükleyerek hem dil ve edebiyat alanında hem de toplumsal yaşamda büyük değişimlerin kaynağı olmuştur. Öyle ki yeni anlamlar yüklenen, zarafet ve derinlik kazanmış kelimelerin/kavramların yanı sıra tasvirlerin odağının da değiştiği görülür. Cahiliye şiiri daha ziyade doğa tasvirlerine dayanırken Kuranın nüzulüyle birlikte bu tasvirlerin yerini tevhit, nübüvvet, adalet, fazilet, merhamet, şefkat ve fedakarlık gibi insani değerler alır. Bu yönüyle, dil ve edebiyattaki bu temel farklılaşma ve değer üretimi, dili sadece kabile dili olmaktan çıkarıp bir kültür ve medeniyet dilinin ortaya çıkmasını ve nihayetinde farklı bir yaşam biçiminin oluşmasını sağlamıştır… “Kur’an ve Edebiyat” dizi seminerlerinin bu ilk oturumunda Kur’an’ın nüzulü ile birlikte dil ve edebiyat alanında gerçekleşen değişimler ve İslam edebiyatlarının doğuşu ele alınacak, farklı örnekler üzerinden tartışılacaktır.

  • Konuşmacı Hakkında - Mahmut Kaya
    • Mahmut Kaya

      1945 Tokat (Kunduzağlı köyü) doğumlu olan Mahmut Kaya, köyde ilkokul olmadığından 1951-1955 yılları arasında Yeşilyurt (Musaköy) kasabı imamı Fevzi İşler (Pamuk Hoca) Hocaefendi’den Kur’an-ı Kerim ve temel din eğitimi aldı. 1955’te İstanbul’a gelerek din eğitimi gördü. Bu süreçte ilk ve orta öğrenimini de tamamlayan Kaya, 1972’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. 1977’de aynı fakültenin Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Kürsüsü’nde asistan oldu ve aynı kürsüde 1973’te başladığı doktora programını 1979’da “İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi” adlı çalışmasıyla tamamladı. 1983’te yardımcı doçent, 1986’da doçent, 1992 yılında da profesör oldu. Emekli olduğu 2012 yılına kadar Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi müdürlüğünü sürdüren Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde hazırlanan İslâm Ansiklopedisi’nde ilimler tarihi, İslâm düşüncesi ve ahlâk alanlarında ilim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve bu alanlarda yüze yakın maddeye imza attı. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğler ve yazdığı makaleler dışında İslam felsefesinin temel klasiklerini ve İslam edebiyatının (Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi, Kürtçe ve Urduca’dan)  seçkin örneklerini manzum olarak Türkçeye kazandırdı

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.