E-Bülten Kaydı

Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Kurucu Kavramları
  • Konuşmacı : Orhan Keskintaş
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 17 Şubat 2018 Cumartesi - 16:00
-   A   +

Bu sunum, Osmanlı siyasal düşüncesini besleyen temel düşünce, ilke ve değerleri analiz etme ve bunların kurumsal yapıyla ilişkilerini tarihsel süreç içinde yorumlamayı amaçlamaktadır. Osmanlı siyasal düşüncesini besleyen, Fars, İslam ve Yunan havzaları, sırasıyla devlet, din ve felsefe bağlamında siyasal alan ve onun temel kurucu ilkeleri açısından değerlendirilecektir. Dinin eşitlikçi, camiyi merkeze alan yatay siyasal diline karşı devletin hiyerarşiyi/meratibi temel alan dikey dili karşılaştırılacaktır. Felsefenin  “polis”e dayanan rasyonel temelde ideal toplum tasarımının, İslam inancından hareketle kurulan mekân kavramıyla gerilimli ilişkisi ve Farabi ve Kınalızade örneğinde “medine”yi teorik düzeyde nasıl otoriter bir yapıya dönüştürdüğü tezi tartışılacaktır. Osmanlı Devleti’nin adalet, ahlak ve nizam gibi değerlerle kurduğu ilişki,  devlet geleneği içindeki kırılma momentleri de dikkate alınarak yorumlanacaktır. Osmanlı toplumu ve yöneticilerinin,  siyasal alanı meşrulaştıran  “adil hükümdar” ve devleti de içine alan onu aşan, varlıkla ortak etik bir varoluşu paylaşmayı ifade eden “nizam” düşüncesinden, siyasal alanla sınırlı “nizam-ı devlet”e ilerleyen zamanlarda  “terakki”  düşüncesine sürüklenmelerinin toplumun kendisiyle ilgili yargısını ve varlık bilincini nasıl değiştirdiği siyasetnameler bağlamında değerlendirilecektir. Bu dönüşüm içinde toplumu bir arada tutan kavramların içeriklerinde meydan gelen değişimler tartışılacaktır.  

  • Konuşmacı Hakkında - Orhan Keskintaş
    • Orhan Keskintaş

      1973 Yılında Muş’ta doğdu. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi’nden 1994 yılında mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında kamu çalışanı olarak Belçika’da bulundu.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde “Osmanlı Siyasetnamelerinde Adalet, Ahlak ve Nizam Üzerine Bir İnceleme” adlı  doktora tezini 2016 yılında  tamamladı. İlgi alanları siyasal alan, devlet teorisi, hukuk felsefesi ve İslami siyasal düşüncesidir.  Halen Muş Alparslan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.