E-Bülten Kaydı

Fizikle Metafizik Arasında Mezhepler
  • Konuşmacı : Mustafa Tekin
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 09 Aralık 2017 Cumartesi - 17:30
-   A   +

Bugün aktüel olarak Müslümanların yoğunluklu bulunduğu birçok coğrafyada, mezhebi ve fırkasal gerilimler ve şiddet kendisini göstermektedir. Bu bağlamda mezhep algısının ve mezhep kavramına dair yüklemelerin bu çatışmada önemli bir yeri vardır. Buradan yola çıkılarak mezhebin oluşumu, oluşumuna etki eden faktörler, tarihsel süreçte mezheplerin ete kemiğe bürünmesinde sosyal ve siyasal etkenler analiz edildikten sonra, mezhep olgusu sosyolojik olarak analiz edilmeye çalışılacaktır. 

  • Konuşmacı Hakkında - Mustafa Tekin
    • Mustafa Tekin

      1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren yaklaşık 8 yıl Milli Eğitim Bakanlığı  okullarında öğretmenlik yaptı. 1995’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Din Sosyolojisi bilim dalında “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Eserlerinde Din ve Toplum” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre Din ve Kadın” isimli teziyle doktor oldu. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006-2007 öğretim yılı içinde İngiltere’de York Üniversitesi Centre For Women’s Studies’de “A Comparative Study on the Freedom of Women in the Context of Religion-The Cases of Turkey and England” (Din Bağlamında kadın Özgürlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-Türkiye ve İngiltere Örnekleri) konusunda doktora sonrası araştırma yaptı. 2009 yılında doçent; 2014 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri bölümü ve din Sosyolojisi A.B.D. başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Yayımlanmış birçok kitapları, makaleleri; yurtiçi ve yurtdışında sunulmuş bildirileri vardır.  1995-1996 yıllarında Yeni Şafak gazetesi Düşünce Günlüğü sayfasında yazıları yazmış; ayrıca Milat gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.