E-Bülten Kaydı

İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi
-   A   +

13 Ekim Cuma saat 18.00’de İbrahim Halil Üçer tarafından gerçekleştirilecek olan 2017–2018 İLEM Açılış Konferansı “İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi” başlığını taşıyor.

 

Kurulduğu günden beri akademik anlamda ilmî bir muhit olma gayesindeki İlmi Etüdler Derneği (İLEM), her yıl Ekim ayında yeni eğitim döneminin ilk dersini açılış konferansı ile gerçekleştiriyor. Bu yılki eğitim dönemi de önemli bir açılış konferansı ile başlıyor.

“İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi” başlığını taşıyan açılış konferansını gerçekleştirecek olan İbrahim Halil Üçer, İslam düşünce tarihi için dönemlendir/eme/me teşebbüslerini açıkladıktan sonra İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme önerisi sunacaktır. Bu dönemlendirme, başta İbn Haldun (ö. 808/1406) olmak üzere çeşitli tabakat eserlerindeki değerlendirmeler ve bizzat bilimsel gelenekler dahilindeki iç atıflarda sıklıkla kullanılan mütekaddimûn ve müteahhirûn ayrımındaki temel kriterleri takip ederek onu yeni bileşenler yoluyla geliştirir ve İslam düşünce tarihini: Klasik Dönem (7-11. yüzyıllar), Yenilenme Dönemi (12-16. yüzyıllar), Muhasebe Dönemi (17-18. yüzyıllar) ve Arayışlar Dönemi (19-20. yüzyıllar) olarak dört ayrı dönem içerisinde ele almayı teklif ediyor.

İslam düşünce tarihine dair söz konusu yeni dönemlendirme önerisinin konuşulacağı konferans 13 Ekim 2017 Cuma saat 18.00’de İSAM Konferans Salonunda gerçekleşecektir.

  • Konuşmacı Hakkında - İbrahim Halil Üçer
    • İbrahim Halil Üçer

      Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı “Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği” başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. Üçer, “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı doktora tezini 2014 yılında tamamladı. İlgi alanları arasında felsefenin bilgi, varlık ve ahlak gibi konuları, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İslam düşüncesinde metafizik gelenekler, İbn Sînâ felsefesi ve etkileri, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî, Molla Fenârî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesidir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.