E-Bülten Kaydı

Yeni Bir Şiir Neye Karşı Çıkar? Cemal Süreya Ve Sezai Karakoç Özelinde Şiirin Toplumsal Anlamı
  • Konuşmacı : Elyesa Koytak
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 30 Aralık 2017 Cumartesi - 17:30
-   A   +

Şiir, sosyal bilimler tarafından nesneleştirmeye direnen bir tür. Bu nedenle edebiyat sosyolojisi alanında yapılan çalışmaların çoğu roman türünü merkeze almakta. Bu sunumda öncelikle teorik olarak şiiri sosyolojinin odağına nasıl alabileceğimiz tartışılacaktır. Ardından yeni bir şiir tarzının neye karşı, kimler tarafından ve nasıl bir bağlam içinde ortaya çıktığını cevaplamak adına İkinci Yeni hareketi ele alınacaktır. İkinci Yeni bugüne dek Türkiye’de sosyal bilimler tarafından belli bir araştırma dahilinde incelenmemiştir. Bu sunumda, akımın merkezindeki isimler olan Cemal Süreya ve Sezai Karakoç’un 1950’ler boyunca edebî ve sosyal eylemleri incelenecektir. Sunumun temel yöntemsel argümanı şiir metinleriyle sosyal hayatı karşılıklı ve eşdeğer kabul ederek tarihselleştirmektir. Bu yöntem sayesinde hem bir sanatsal faaliyetin nasıl dönüşüp yenilendiğine dair kavramsal bir açıklama getirmek, hem de Cumhuriyet modernleşmesine dair tarihsel bir bakış geliştirmek mümkün olacaktır. 

  • Konuşmacı Hakkında - Elyesa Koytak
    • Elyesa Koytak

      1989 İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nde “Deneyimin Dili: İkinci Yeni Şiirinin Toplumsal Analizi” başlıklı yüksek lisans tezini savundu. 2015’ten bu yana Fayrap dergisinin editörlüğünü yürütüyor. İlk şiir kitabı Hicretsizlik Aralık 2015'te çıktı (İkinci baskı: Mayıs 2017). İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi. Evli, İstanbul’da yaşıyor.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.