E-Bülten Kaydı

İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri
  • Konuşmacı : Özlem Bağdatlı
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 16 Aralık 2017 Cumartesi - 17:30
-   A   +

“İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri” başlıklı bu çalışmada amaç, siyaset felsefesinin temel kavramlarının, İslam düşünürleri tarafından nasıl ele alındığını anlamak; düşünürlerin fikirlerinin genel bir değerlendirmesini yaparak siyasete ilişkin yapıyı ortaya koymaktır. Çalışmanın ana kaygısı, İslam siyaset düşüncesini kendi kaynaklarından sunulduğu şekilde ve düşünürlerin söylemleri doğrultusunda anlamaktır. Çalışma siyasetname, siyaset felsefesi, fıkıh ve kelam başlıkları altında toplanılan siyasi düşünce tarzları üzerinden ve siyaset, devlet, yönetici, halk, din ve alim kavramları çerçevesinde yürütülmüştür. Sözü geçen kavramlar temelinde ortaya çıkan siyaset yapısı düzen, ahlaklılık ve adalet kavrayışları bakımından incelenmiştir.

  • Konuşmacı Hakkında - Özlem Bağdatlı
    • Özlem Bağdatlı

      1970’de İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde Lisans eğitimime başladı. 2004-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında “Kutadgu Bilig’de Devlet ve Adalet İlişkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2009-2016 yıllarında  “İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri” başlıklı teziyle doktora eğitimimi tamamladı. Bağdatlı, Evli ve iki çocuk annesidir. 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.