E-Bülten Kaydı

Türk Edebiyatına Postkolonyalizm Işığında Bakmak
  • Konuşmacı : Bilgin Güngör
  • Yer : İlmi Etüdler Derneği
  • Başlangıç : 18 Kasım 2017 Cumartesi - 17:30
-   A   +

Postkolonyal edebiyat eleştirisi çerçevesinde Türk edebiyatında kolonyalizme veya genel anlamda kolonyalizme bakışı ele aldığımızda, iki ana dönem etrafında farklı bakış açılarının somutlaştığını görebiliriz. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde yazarlar ve şairler, kolonyalizm konusunda bir düalite içerisindedir. Abdülhâk Hâmid, Mehmet Âkif gibi yazar ve şairler kolonyalizme çeşitli düşünüş veya felsefi zeminlere dayanarak cephe alırken; Ahmet Midhat Efendi, Cenap Şahabettin gibi yazar ve şairler kolonyalizmi meşrulaştıran söylemlerle eser üretirler. Milli Mücadele’nin anti-sömürgeci niteliği idrak edildikten sonra, özellikle de Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının anti-emperyalist tavrı belirginleşmeye başlayınca yazarlar ve şairler açısından düalite durumu ortadan kalkar. Nâzım Hikmet’ten Sezai Karakoç’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Ercüment Behzad Lav’a, Refik Hâlid Karay’dan Sevinç Çokum’a kadar pek çok yazar ve şairın, kolonyalizme belli ideolojiler perspektifinde karşı çıktığı görülür. Bu reddedici tavır eserlerin hem içerik hem de biçiminde belli öğelerle belirginlik kazanır. Bu sunumda, modern Türk edebiyatında kolonyalizme bakışın izleri, hem içerik hem de biçim perspektifinde ele alınacaktır.

  • Konuşmacı Hakkında - Bilgin Güngör
    • Bilgin Güngör

      Bilgin Güngör, İstanbul Gaziosmanpaşa doğumlu. 2011’de Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversiteye bağlı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında 2014’te “Yusuf Atılgan’ın Hayatı, Eserleri ve Fikirleri (1921-1989)” başlıklı çalışması ile yüksek lisansını, 2017’de ise “Türk Edebiyatında Sömürgeciliğe Bakış (1876-2014)” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 2015’te Edebiyat Eleştirisi: Kuram-Uygulama (Şule Yayınları); 2017’de Mikro Eleştiri: Kuram-Uygulama (Roza Yayınevi) adlı kitapları yayımlandı. Türkiyat, Asos Journal, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, Varlık, Hece Öykü, Patika, Mühür, Dil ve Edebiyat gibi çeşitli dergilerde de edebiyat ve sanat üzerine çeşitli makaleleri mevcuttur. 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.