E-Bülten Kaydı

Müslüman Kardeşler ve Siyasal Kurumsallaşma Sorunsalı
-   A   +

Bu sunumda, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın siyasal kurum olduğu varsayımından hareketle Teşkilat’ın kurumsallaşma sorunsalı altı temel ölçüm parametresi üzerinden ele alınacaktır.  Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında kurumsallaşma düzeyinin sağlıklı şekilde analiz edilebilmesi için Kardeşler’in yaşadığı iç gerilimler ve tartışmaların yanı sıra Mısır rejimiyle kurduğu ilişki sunumun ana odak noktası olacaktır. Bu bağlamda Kardeşler’in hangi alanlarda kurumsallaşma yolunda mesafe kat ettiği, hangilerinde ise kurumsallaşma düzeyinin zayıf olduğu Teşkilat’ın tarihsel sürecindeki örnekler üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca sunum bünyesinde, kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu alanların içyapıda yol açtığı sorunlara ve halk devrimi sonrasındaki kısa süreli iktidar tecrübesini nasıl etkilediğine de özellikle temas edilecektir.

  • Konuşmacı Hakkında - Muhammed Hüseyin Mercan
    • Muhammed Hüseyin Mercan

      2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora çalışmasını “İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu Işığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Mercan, genel itibariyle Orta Doğu Siyaseti üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda çeşitli akademik makaleler kaleme alan Mercan’ın Suriye: Rejim ve Dış Politika başlıklı bir kitabı ve Transformation of the Muslim World in the 21st Century adlı bir derlemesi bulunmaktadır. 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.