E-Bülten Kaydı

İlker Kömbe

1973 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Felsefesi Bilim Dalında “Osmanlı-Türk Düşüncesinde Münazara İlmi ve Abdünnafî İffet’in Âdâb-ı Gelenbevî Adlı Eseri” başlığıyla yüksek lisansını, 2014 yılında ise yine aynı üniversitenin ve enstitünün aynı bilim dalında “Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları” başlığıyla doktorasını tamamladı. Dîvân ve Kutadgubilig gibi felsefe ve bilim araştırmaları dergilerinde makaleleri yayınlandı. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas’ın Prolegomena To The Metaphysics Of Islâm adlı kitabına dair yaptığı tercüme İslâm Metafiziğine Prolegomena adıyla 2016 yılında basıldı. Ağustos 2015’ten bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde, öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak görev yapan İlker Kömbe, siyaset felsefesi, ahlâk felsefesi ve adalet teorisi üzerinde çalışmaktadır. 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.