E-Bülten Kaydı

Gültekin Yıldız

İstanbul’da doğdu. Ortaöğretimini İstanbul Alman Lisesi’nde (1992), lisans öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde (1998) tamamladı. Yüksek lisans ve doktora tezlerini, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Yakınçağ Tarihi programları bünyesinde kaleme aldı. 1998-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında Yakınçağ Tarihi doçenti unvanına hak kazandı. Halen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde ve Harp Akademileri’nde lisans ve lisansüstü seviyelerinde dersler vermektedir. Başlıca araştırma alanı, Yakınçağ Osmanlı/Türk ve dünya askeri tarihidir.  

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.