E-Bülten Kaydı

Ercan Alkan

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “İbnü’l-Arabî’nin Hal’u’n-naleyn Şerhi: Tahkik ve İnceleme” başlıklı doktora çalışmasını aynı üniversite bünyesinde tamamladı. Başlıca çalışma alanları İbnü’l-Arabî ve ekolü, Osmanlı Tasavvuf düşüncesidir. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.