E-Bülten Kaydı

Bilal Gökkır

1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde Dinler Tarihi’nde yüksek lisansın yanı sıra İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde Ortadoğu Araştırmaları Bölümü-Kur’an ve Tefsir Araştırmaları’nda yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde İngiliz Müsteşriklerin Kur’an’a Yaklaşımları” konusunda (Ortadoğu Araştırmaları Bölümü-Kur’an ve Tefsir Araştırmaları) 2002 yılında doktorasını tamamladı. SDÜ İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı 2002-2010 Öğretim üyesi olarak görev yaptı.  2010-2011 yılları arasında Manchester University, 2013 yılında Strasbourg İlahiyat Fakültesinde, 2013-2014 yıllarında Oxford University ‘de Misafir Öğretim üyesi olarak bulundu. 2011 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.