E-Bülten Kaydı

Abdullah Durmuş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı üniversitede İslam Hukuku alanında yaptı. 2002-2009 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası Danışma Kurulu’nda bilfiil çalışması vesilesiyle ilgili alanı, uygulama bakımından da yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. Bu sırada, daha sonra TDV İSAM Yayınları tarafından yayımlanan “Fıkhi Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri (Spot ve Türev Forex İşlemler)” başlıklı doktora tezini hazırladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD öğretim üyesi olarak çalışan Durmuş, İslam Hukuku dersleri yanında,  aynı üniversitenin SBE’ne bağlı olarak açılan İslam İktisadı ve Finansı yüksek lisans (tezli/tezsiz) ve doktora programında İslam İktisadının çeşitli konularını içeren dersler vermektedir. Fıkhi Açıdan Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri, Fıkhî Açıdan Altın Yatırım Fonu, Döviz Opsiyon İşlemi ve Fıkhî Değerlendirmesi, Borsa, Hisse Senedi ve İnternet Üzerinden Satış, Network Marketting vb. güncel birçok konuda makale ve yayımlanmış tebliğleri bulunmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.