E-Bülten Kaydı

Proje Dizaynı ve Yazma Eğitimi
  • Yer : İLEM
  • Son Başvuru : 06 Mart 2016 Pazar
-   A   +

İLEM’de lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan araştırmacılara yönelik “Proje Dizaynı ve Yazma Eğitimi” düzenlenecektir. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek eğitim kapsamında TÜBİTAK’ın ulusal proje çağrılarına yönelik proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ele alınacaktır. Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un koordinatörlüğünde alanında uzman akademisyenler tarafından 3 oturumda gerçekleştirilecek programda katılımcıların konu ile ilgili teorik donanıma sahip olmalarını sağlamanın yanı sıra yapılacak uygulamalarla proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


1. OTURUM

Başlık: TÜBİTAK Proje Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi

Eğitmenler: Prof. Dr. Ömer Çaha (Yıldız Teknik Üniversitesi) / Uzm. Davut Taşer (TÜBİTAK)

Tarih / Saat:  08.03.2016 / 19.30-21.30

İçerik: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG), proje destekleri konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirecektir. Yaklaşık bir saatlik sunum sonrasında katılımcılardan gelen soru ve görüşler cevaplandırılacaktır. Sunum içeriğinde, destek programları, değerlendirme süreci ve proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilecektir. 


2. OTURUM

Başlık: TÜBİTAK Proje Destek Programlarının Yürütülmesi Süreci Eğitimi

Eğitmen: Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Tarih / Saat: 09.03.2016 / 18.30 – 20.30

İçerik: TÜBİTAK Proje Destek Programlarına hazırlanma sürecinin etkin ve metodolojik bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gerekilen hususlar ele alınacaktır. Söz konusu sürece ilişkin tecrübeler örneklerle katılımcılara aktarılacak ve sürece ilişkin uygulamada dikkat edilmesi faydalı görülen konulara değinilecektir.


3. OTURUM

Başlık: TÜBİTAK Proje Destek Programları Kapsamında Nicel ve Nitel Araştırma Tasarımı Eğitimi

Eğitmenler:

Tarih / Saat: 15.03.2016 / 18.30 – 21.30

İçerik: TÜBİTAK Proje Destek Programlarına hazırlanma sürecinde katılımcıların nitel ve nicel araştırma becerilerinin gelişimine katkı sağlanmak suretiyle başarılı proje dizaynı ve yazımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Prof. Dr. Murat Taşdemir Nicel Araştırma Tasarımı eğitimini; Doç. Dr. Erkan Erdemir ise Nitel Araştırma Tasarımı eğitimini gerçekleştirecektir. 

Program Ücretsizdir

Eğitime Kaydol

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.